гр. Кърджали 6600, ул. "Арда" 1, ет. 1, офис 1, тел. 0895 47 37 62  -  Биляна Панджурова                               Facebook

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС с до 10 документа месечно. 
Цена за фирми, занимаващи се с услуги Цена за фирми, занимаващи се с търговия Цена за фирми, занимаващи се с производство
50 лв 70 лв 90 лв

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС с до 50 документа месечно. 
Цена за фирми, занимаващи се с услуги Цена за фирми, занимаващи се с търговия Цена за фирми, занимаващи се с производство
80 лв 100 лв 120 лв

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС с до 100 документа месечно. 
Цена за фирми, занимаващи се с услуги Цена за фирми, занимаващи се с търговия Цена за фирми, занимаващи се с производство
130 лв 150 лв 180 лв

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС с от 100 до 200 документа месечно. 
Цена за фирми, занимаващи се с услуги Цена за фирми, занимаващи се с търговия Цена за фирми, занимаващи се с производство
180 лв 200 лв 220 лв

 

Всички услуги за счетоводно обслужване включват : 

1.Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи, банкови извлечения , отчет касов апарат
2. Ежемесечно изготвяне на работни заплати, ведомости, фишове по трудови договори / на персонал до 5 човека/
3. Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителни вноски и други плащания към бюджета
4. Ежемесечно изготвяне на необходимите документи и декларации за НАП
5. Ежемесечно подаване в срок на Декларации 1 и 6 , както и всички останали месечни, редовни декларации.
6.Изготвяне на съпровождащи документи към болничен лист и подаване на място в НОИ
7.Изготвяне на трудови договори съгласно Кодекса на труда
8.Регистрация на трудови договори и промени по тях в НАП
9.Предоставяне на всякакви счетоводни справки по желание на клиента
10.Издаване на службни бележки
11 Издаване на УП-2 и УП3
12.Изготвяне на Годишен Финансов отчет/ ГФО/ и подаване в НАП
13. Изготвяне и подаване на Годишен Статистистически Отчет
14.Попълване на трудови и осигурителни книжки, подготовка за заверка на осигурителен стаж