гр. Кърджали 6600, ул. "Арда" 1, ет. 1, офис 1, тел. 0895 47 37 62  -  Биляна Панджурова                               Facebook

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС с до 10 документа месечно. 
Цена за фирми, занимаващи се с услуги Цена за фирми, занимаващи се с търговия Цена за фирми, занимаващи се с производство
50 лв 70 лв 90 лв

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС с до 50 документа месечно. 
Цена за фирми, занимаващи се с услуги Цена за фирми, занимаващи се с търговия Цена за фирми, занимаващи се с производство
80 лв 100 лв 120 лв

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС с до 100 документа месечно. 
Цена за фирми, занимаващи се с услуги Цена за фирми, занимаващи се с търговия Цена за фирми, занимаващи се с производство
130 лв 150 лв 180 лв

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС с от 100 до 200 документа месечно. 
Цена за фирми, занимаващи се с услуги Цена за фирми, занимаващи се с търговия Цена за фирми, занимаващи се с производство
180 лв 200 лв 220 лв

  • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения.

  • Регистрация на назначените и прекратени трудови договори и подаването на уведомления  в ТД на НАП.

  • Изготвяне на ведомости за заплати.

  • Предоставяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ.

  • Изготвяне на платежни нареждания.

  • Представяне на болнични листове в НОИ.

  • Заверка на осигурителни книжки на самоосигуряващите  се лица.

  • Изготвяне на документи за пенсиониране.