гр. Кърджали 6600, ул. "Арда" 1, ет. 1, офис 1, тел. 0895 47 37 62  -  Биляна Панджурова                               Facebook

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС с до 10 документа месечно. 
Цена за фирми, занимаващи се с услуги Цена за фирми, занимаващи се с търговия Цена за фирми, занимаващи се с производство
50 лв 70 лв 90 лв

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС с до 50 документа месечно. 
Цена за фирми, занимаващи се с услуги Цена за фирми, занимаващи се с търговия Цена за фирми, занимаващи се с производство
80 лв 100 лв 120 лв

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС с до 100 документа месечно. 
Цена за фирми, занимаващи се с услуги Цена за фирми, занимаващи се с търговия Цена за фирми, занимаващи се с производство
130 лв 150 лв 180 лв

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС с от 100 до 200 документа месечно. 
Цена за фирми, занимаващи се с услуги Цена за фирми, занимаващи се с търговия Цена за фирми, занимаващи се с производство
180 лв 200 лв 220 лв

  •     Интернет банкирането замества обичайното посещение в банките, спестява време и разходи. Банковите такси за онлайн  операции са значително по-ниски.

  • В съвременният корпоративен свят интернет банкирането е най-бързият начин за плащане на Вашите задължения към държавата и контрагентите. Онлайн банкирането е и много лесен начин във всеки един момент да покриете бързо текущо задължение с изтичащ срок.

  • Интернет банкирането е необходима крачка за развитието на Вашата фирма. Ето защо при желание от Ваша страна и осигурен достъп ние можем да създадем Вашите платежни нареждания към контрагенти, републиканският и общинския бюджет.

  • Работим с електронен подпис, интернет банкиране и др.